Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Tamoxifen-Leuproreline adjuvant (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17 september 2019
Indicatie:

adjuvante behandeling bij hormoongevoelig mammacarcinoom

bij premenopauze < 35 jaar ER+

   
Aantal cycli:

tamoxifen: 5 tot 10 jaar

leuproreline: 2 tot 5 jaar

   
Cyclus:

tamoxifen: dagelijks 20 mg p.o.

leuproreline: 4 wekelijks s.c. (alternatief 12 wekelijk s.c.)

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

Ip geen tamoxifen bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties

   
Exclusie:

 

   
Onderzoek:

WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

tamoxifen

20 mg p.o.

tabletten dagelijks (5 – 10 jaar)

leuproreline

3,6 mg s.c.

1 x per 28 dagen (2 – 5 jaar)

alternatief:

leuproreline

11,25 mg s.c.

1 x per 3 mnd (2 – 5 jaar)

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Tamoxifen-Leuproreline adjuvant
   
Emetogeniteitsklasse 1: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Tamoxifen heeft een anti-oestrogene werking op mammaweefsel door verhindering van de binding van natuurlijk oestrogeen aan de oestrogeenreceptor.

 

Voorzichtig bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties.

 

irregulaire menses, vaginaal bloedverlies/afscheiding, pruritus vulvae, transpireren en opvliegers

 

bij vervroegd geïnduceerde menopauze cave ontwikkeling osteoporose

 

Huisarts dient de injectie leuproreline s.c. toe.

 

Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

   
Overgevoeligheidsreacties:

 

   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.

Bron(nen)