Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Tamoxifen adjuvant (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17 september 2019
Indicatie:

adjuvante behandeling bij hormoongevoelig mammacarcinoom, bij premenopauze > 35 jaar, en man met borstkanker ER+

   
Aantal kuren: 5 tot 10 jaar
   
Cyclus: dagelijks 20 mg p.o.
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

voorzichtig bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties

   
Exclusie:

 

   
Onderzoek:

WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

tamoxifen

20 mg p.o.

tabletten dagelijks (5 tot 10 jaar)

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Tamoxifen adjuvant
   
Emetogeniteitsklasse 1: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Tamoxifen heeft een anti-oestrogene werking op mammaweefsel door verhindering van de binding van natuurlijk oestrogeen aan de oestrogeenreceptor.

 

Voorzichtig bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties.

 

irregulaire menses, vaginaal bloedverlies/afscheiding, pruritus vulvae, transpireren en opvliegers

 

Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

   
Overgevoeligheidsreacties:

 

   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.

Bron(nen)