Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel (mamma)

Versie:
0.95
Publicatiedatum:
6 november 2018
Indicatie: palliatieve behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 8 cycli mede afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 28 dagen: dag 1, dag 8 en dag 15
   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie: serum creatinine clearance < 30 ml/min
ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF (afhankelijk van arts}
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts) voor iedere kuur: pols, temp, RR  en gewicht, indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8

15

28 = 1

paclitaxel

80 mg/m2

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%

 

x

x

x

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Paclitaxel
   
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.sibopmaat.nl
   
Premedicatie:

clemastine 2 mg p.o., ranitidine 50 mg p.o., dexamethason 8 mg p.o.

een half uur voor toediening paclitaxel

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. 

Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt dosisaanpassingen. 

   
Overgevoeligheidsreacties:

Kunnen optreden bij toediening paclitaxel.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM,

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: paclitaxel: 4 dagen
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • paclitaxel

Dosisaanpassing

 • Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

 

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

milde

dosis reductie paclitaxel met 25 %

matig

dosis reductie paclitaxel met 50%

ernstig

stop chemotherapie

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e  optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie paclitaxel met 25%

3e optreden: dosis reductie paclitaxel  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop 

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis paclitaxel met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis paclitaxel met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie paclitaxel met 50%

Graad 3 en 4

stop chemotherapie

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online