Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Nab-Paclitaxel-Gemcitabine (pancreas)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
17 september 2019
Indicatie: 1e lijns palliatieve behandeling
   
Aantal kuren: max. 12 cycli, afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 28 dagen
   
Inclusie:

WHO performance score ≤ 2

adequate nier-, lever en beenmergfunctie

   
Exclusie:

ernstige leverdysfunctie

ernstige bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab.: Routine + evt tumormarker
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb, Leuco’s +diff , trombo’s en verder afhankelijk van arts, voor iedere kuur: gewicht, temperatuur, pols en tensie WHO performance score

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

Dag

nab-paclitaxel

125 mg/m2

i.v., opgelost in 100 ml NaCl 0,9%  in 30 minuten

1, 8 en 15

gemcitabine

1000 mg/m2

i.v., opgelost 250 ml NaCl 0,9%, in 30 minuten

1, 8 en 15

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Nab-Paclitaxel - gemcitabine
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
 

Kuurspecifieke aandachtspunten/

bijzonderheden

Voor nab-paclitaxel is een speciaal toedieningssysteem nodig met een 15 µm filter. Dit kan ook worden gebruikt voor de gemcitabine.

 

Nab-paclitaxel kan polyneuropathie veroorzaken. Wees hier alert op en overleg bij klachten met een arts.

   
Overgevoeligheidsreacties: Laag risico voor nab-paclitaxel
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: gemcitabine 2 dagen, nab-paclitaxel 4 dagen
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/ recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

Hierbij nog toevoegen de dosisaanpassingen bij neuropathie!!

 

 • Nab-Paclitaxel
 • gemcitabine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (DAG 1)

< 1,5

uitstel behandeling tot herstel

Trombocyten x 109/L

 

< 100

uitstel behandeling tot herstel

ANC x 109 ( DAG 8)

0.5 tot < 1,0

dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%*

< 0.5

laat deze dosis weg uit cyclus en vervolg behandeling op de geplande datum bij voldoende herstel

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine 20% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten x 109/L

 

50 tot < 75

dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%

< 50

laat deze dosis weg uit cyclus en vervolg behandeling op de geplande datum bij voldoende herstel

*= op dag 15, indien ANC > 1.0 en trombocyten > 75, terugvallen op vorige dosis en vervolg met behandeling.

ANC x 109 (DAG 15)

0.5 tot < 1,5

 • indien op dag 8 dosis gegeven zonder dosisreductie, dan dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%
 • indien op dag 8 dosis gegeven met dosisreductie, dan dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%
 • indien op dag 8 dosis is weggelaten uit cyclus, dosisreductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%

< 0.5

laat deze dosis weg uit cyclus en vervolg behandeling op de geplande datum bij voldoende herstel

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine 20% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten x 109/L

 

50 tot < 75

 • indien op dag 8 dosis gegeven zonder dosisreductie, dan dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%
 • indien op dag 8 dosis gegeven met dosisreductie, dan dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%
 • indien op dag 8 dosis is weggelaten uit cyclus, dosisreductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%

< 50

laat deze dosis weg uit cyclus en vervolg behandeling op de geplande datum bij voldoende herstel

Niertoxiciteit

Creatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie gemcitabine met 20 %

< 30

dosis reductie gemcitabine met 40%

 Gastro-intestinale toxiciteit

Leverdysfunctie

 

minimaal

geen dosisreductie

matig

dosis reductie gemcitabine en Nab-paclitaxel met 20%

ernstig

geen data beschikbaar, overweeg stop behandeling

Diarree

CTC Gradering

 

Graad 2

geen dosis reductie

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%

2e optreden: dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%

3e optreden: stop behandeling

 

Graad 4

stop behandeling

(Orale) mucositis

CTC Gradering

 

Graad 2

 geen dosis reductie

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%

2e optreden: dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%

3e optreden: stop behandeling

Graad 4

stop behandeling

Huid toxiciteit

Skin-Rash

CTC Gradering

 

Graad 2 of 3

 

1e optreden: dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 20%

2e optreden: dosis reductie Nab-paclitaxel en gemcitabine met 40%

3e optreden: stop behandeling