Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FEC-Docetaxel (mamma)

Versie:
0.95
Publicatiedatum:
6 november 2018
Indicatie: (neo-)adjuvante behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren:

3 cycli FEC

3 cycli Docetaxel

   
Cyclus: 1 x 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff. (afhankelijk van arts) voor iedere kuur: pols, temp, RR en gewicht, indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

Fluorouracil

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

Epirubicine

100 mg/m2

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%, via een snellopend infuus

x

Cyclofosfamide

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Docetaxel (FEC-Docetaxel)

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

docetaxel

100 mg/m2

i.v., in 250 ml NaCl 0.9% < 140 mg

i.v., in 500 ml NaCl 0.9% > 140 mg

x

Toediening/infuuslijst:  
   
Emetogeniteitsklasse 4: FEC: Hoog (risico > 90%)
Emetogeniteitsklasse 2: Docetaxel: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.sibopmaat.nl
   
Premedicatie:

Direct voor de toediening van epirubicine ter preventie van vaatirritatie/kramp/pijn door epirubicine:

1 ampul (= 100 mg + 2 ml resolvens) hydrocortison HCL, onverdund, direct, via infuusnaald toedienen.

 

 Bij Docetaxel:

 dexamethason 2x d.d. 8 mg, dag 0 t/m 2

 2x d.d. 4 mg op dag 3

 1x d.d. 4 mg op dag 4

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:
 • Epirubicine niet over de pomp laten lopen i.v.m. verergering problemen bij mogelijke extravasatie.     
 • Epirubicine  kan ernstige gevolgen hebben bij extravasatie, voor aanhangen controle infuus d.m.v. hevelproef.                     
 • Epirubicine kan cardiotoxiciteit veroorzaken.
 • Cyclofosfamide kan een prikkelend gevoel in de neus of druk op het voorhoofd geven -> indien dit het geval is toediensnelheid verlagen.
   
Overgevoeligheidsreacties:

kunnen optreden bij toediening FEC-Docetaxel.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts. 

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: docetaxel: 4 dagen
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/ recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • docetaxel

Dosisaanpassing

 •  Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie docetaxel  met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie docetaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie docetaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

milde

dosis reductie docetaxel met 25 %

matig

dosis reductie docetaxel met 50%

ernstig

stop chemotherapie

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie docetaxel met 25%

3e optreden: dosis reductie docetaxel  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis docetaxel met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis docetaxel met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie docetaxel met 50%

Graad 3 en 4

stop chemotherapie

Bron(nen):

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online