Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Eribuline (mamma)

Versie:
0.95
Publicatiedatum:
31 januari 2019
Indicatie: Palliatieve behandeling mammacarcinoom waarbij een eerdere behandeling een anthracycline en taxaan hebben bevat, tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor deze behandeling.
   
Aantal kuren: afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: cyclus van 21 dagen, toediening op dag 1 en dag 8
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, en beenmergfunctie

   
Exclusie: ernstige (> graad 3) perifere neuropathie
   
Onderzoek:

Voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF, elektrolyten en serum creatinine. (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht, vitale functies

 

Lab voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8

eribuline

1,23 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

 

x

x

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Eribuline
   
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.sibopmaat.nl
   
Premedicatie: n.v.t.
   
Overgevoeligheidsreacties: n.v.t.​
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: 7 dagen na toediening
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

Dosisaanpassing

 •  Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel, dosis reductie eribuline met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie of voorafgaand uitstel door myelosuppressie

uitstel behandeling tot herstel, dosis reductie eribuline met 25% voor vervolgbehandelingen

Verlengd herstel > 2 wkn. of 3e uitstel door myelosuppressie

uitstel behandeling tot herstel, dosis reductie eribuline met 50% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten x 109

50 tot < 75

uitstel behandeling tot herstel

25 tot < 50

uitstel behandeling tot herstel. Indien transfusie noodzakelijk, dosis reductie eribuline met 25% voor vervolgbehandelingen

< 25

uitstel behandeling tot herstel. Indien transfusie noodzakelijk, dosis reductie eribuline met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-ematologische toxiciteit

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

milde

dosis reductie eribuline met 25 %

matig

dosis reductie eribuline met 50%

ernstig

stop chemotherapie

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie eribuline met 25%

3e optreden: dosis reductie eribuline  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis eribuline met 25%

2e optreden: dosis eribuline met 50%

3e optreden: chemotherapie stop

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis eribuline met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie eribuline met 50%

Graad 3 en 4

stop chemotherapie

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online