Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Docetaxel-Cyclofosfamide (mamma)

Versie:
0.95
Publicatiedatum:
6 november 2018
Indicatie: adjuvante behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli
   
Cyclus: 1 x 21 dagen
   
Inclusie: adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie
   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF

 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, elektrolyten, ASAT/ALAT, AF
 • lengte en gewicht, vitale functies
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

docetaxel

75 mg/m2

i.v., in 200 ml NaCl 0.9% < 200 mg

i.v., in 500 ml NaCl 0.9% > 200mg

x

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9%

x

Toediening/infuuslijst: Link naar toediening/infuuslijst DC
   
Emetogeniteitsklasse 4: Hoog (risico > 90%)
   
Bijwerkingen: www.sibopmaat.nl
   
Premedicatie: dexamethason 2 x d.d. 8 mg, dag 0 t/m 2
   
Overgevoeligheidsreacties:

kunnen optreden bij toediening docetaxel

link naar overgevoeligheidsreacties bij docetaxel

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij docetaxel, cyclofosfamide.
 
 •  Morsen:

docetaxel: reinigen met zeepoplossing en water

cyclofosfamide: reinigen met zeepoplossing en water

   
Besmettingsduur excreta:  docetaxel 4 dagen, cyclofosfamide 3 dagen.

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • docetaxel
 • cyclofosfamide

Dosisaanpassing

 • Hematologisch

 

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

 

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Niertoxiciteit

Creatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie cyclofosfamide met 25 %

< 30

dosis reductie cyclofosfamide met 50%

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

minimale

dosis reductie docetaxel met 25%

milde

dosis reductie docetaxel met 50 %

matig

stop docetaxel

ernstig

stop docetaxel

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 25%

3e optreden: dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide  met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 25%

3e optreden: dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 en 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie docetaxel en cyclofosfamide met 50%

2e optreden: chemotherapie  stop

 Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis docetaxel met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie docetaxel met 50%

Graad 3 en 4

stop chemotherapie

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online