Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatin-Paclitaxel 4x + FEC 4x (mamma)

Versie:
1.00
Publicatiedatum:
17 september 2019
Indicatie:

(neo-)adjuvante behandeling mammacarcinoom, bij triple negatief mammacarcinoom

(neo-)adjuvante behandeling bij lokaal recidief mammacarcinoom, bij triple negatief mammacarcinoom

   
Aantal kuren:

4 cycli carboplatin-paclitaxel

aansluitend 4 cycli FEC

   
Cyclusduur:

21 dagen

   
Inclusie:

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

WHO performance status ≤ 2

   
Exclusie: congestief hartfalen (LVEF <45%)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff. (afhankelijk van arts)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8

15

paclitaxel 80 mg/m

i.v.  opgelost in 250 NaCl 0,9%, in 60 min

2 micron filter gebruiken

x

x

x

carboplatin AUC = 5

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%,

in 30 – 60 minuten

x

 

 

 

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

epirubicine 100 mg/m i.v., in 100 ml NaCl 0.9%, via een snellopend infuus  

x

fluorouracil

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

cyclofosfamide

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Carboplatin-Paclitaxel

 

Toedieningsschema FEC
   

Bij Carboplatin-Paclitaxel

emetogeniteitsklasse:

Laag emetogeen (10 – 30% risico) op dag 1, 8 en 15

Bij FEC

emetogeniteitsklasse:

Hoog emetogeen (>90% risico)
   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie:

Een half uur voor toedienen paclitaxel:

 • Clemastine (Tavegil) 2 mg i.v.

 • Dexamethason 4 mg p.o.

   
Aandachtspunten:
 • Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.
 • Bij het toedienen van de paclitaxel gebruikmaken van een 0,2 micron filter.
 • Carboplatin: ernstige nierinsufficiëntie
 • Epirubicine niet over de pomp laten lopen i.v.m. verergering problemen bij mogelijke extravasatie.     
 • Epirubicine kan ernstige gevolgen hebben bij extravasatie, voor aanhangen controle infuus d.m.v. hevelproef.                     
 • Epirubicine kan cardiotoxiciteit veroorzaken.
 • Cyclofosfamide kan een prikkelend gevoel in de neus of druk op het voorhoofd geven. Indien dit het geval is toediensnelheid verlagen.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Kunnen optreden bij toediening carboplatin-paclitaxel

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
 • Herstart in overleg met arts.
   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

carboplatin 4 dagen

paclitaxel 2 dagen

epirubicine 6 dagen

fluorouracil 2 dagen

cyclofosfamide 3 dagen

 

 

Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

Bron(nen)