Oesofaguscarcinoom (slokdarmkanker)

Medische informatie

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
28 november 2018

Algemeen

 

Zie ook:

Zorgpad Oesofaguscarcinoom

Behandelingen adjuvant/curatief

Sinds de publicatie van de CROSS-studie worden patiënten met een potentieel resectabel slokdarmcarcinoom (met uitzondering van T1N0 tumoren) voorafgaand aan een operatie behandeld met gelijktijdige chemoradiotherapie (5 cycli carboplatine/paclitaxel).

Wanneer chirurgie niet mogelijk is (verhoogd operatierisico, of proximaal slokdarmcarcinoom) kan definitieve chemoradiotherapie met curatieve intentie worden overwogen (6 cycli carboplatine /paclitaxel).

Studies / Named Patient Programs

MORE

Bij deelname aan het onderzoek worden speciaal voor het onderzoek bij de nog te verrichten EUS extra biopten afgenomen uit de slokdarmtumor.

 

Studie geopend in:

Medisch Centrum Leeuwarden

 

Titel: Markers Of Respons to chemoradiation in Esophageal cancer. Selection and validation of a panel of markers (MORE-1 and MORE-2)

 

Doel van de studie:. Kenmerken ontdekken in de slokdarmtumor (genen en/of eiwitten) waarmee de mate van effect van behandeling met chemoradiotherapie voorspeld kan worden. We hopen kenmerken te vinden die ons in de toekomst gaan helpen bij het beoordelen of een patiënt het beste behandeld kan worden met alleen chemoradiotherapie, met alleen chirurgie of met beide.

 

Eindpunten: Pathologische repons op chemoradiotherapie en/of overleving.

 

Belangrijkste in- en exclusie criteria:

Patiënten die (potentieel) in aanmerking komen voor chemoradiotherapie (definitief of preoperatief) kunnen worden geïncludeerd.

ART DECO

De ART DECO studie loopt in het RIF en onderzoekt de waarde van het toevoegen van een boostdosis op de primaire tumor bij definitieve chemoradiotherapie.

 

Studie geopend in:

Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF)

 

Titel: A Randomized Trial of Dose Escalation in definitive Chemoradiotherapy for patients with Oesophageal cancer

 

Doel van de studie: De studie onderzoekt of een extra dagelijkse boost dosis radiotherapie op de primaire tumor in de slokdarm bovenop de standaard chemoradiotherapie leidt tot een betere lokale controle.

 

Eindpunten: Primair: lokale ziektecontrole (LCR)

Secundair: overleving (OS) en disease free survival (DFS), acute en late toxiciteit.

 

Belangrijkste in- en exclusie criteria:

  • Lokaal niet resectabel of medisch inoperabel slokdarmcarcinoom, zonder metastasen op afstand.
  • Tumorlengte maximaal 10 cm

Standaardbehandelingen

Carboplatine / Paclitaxel / Radiotherapie

Medicament

Dosis

Route

Dag

carboplatine

AUC 2

i.v.

1

paclitaxel

50 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

7

Aantal cycli

5 of 6

Emetogeniteitsklasse 3

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Slokdarmcarcinoom

Toelichting

Carboplatine en paclitaxel chemotherapie wordt concomitant gegeven met radiotherapie. Tijdens de neoadjuvante chemoradiotherapie (23 fracties) worden maximaal 5 cycli gegeven. Tijdens definitieve chemoradiotherapie (28 fracties) worden maximaal 6 cycli gegeven.

Behandelingen palliatief

De standaard 1e lijns behandeling van het gemetastaseerde slokdarmcarcinoom is CapOx (Capecitabine, Oxaliplatin). Bij patiënten met een adenocarcinoom kan gekozen worden voor EOX (Epirubicine, Oxaliplatin, Capecitabine), echter de toegevoegde waarde van Epirubicine is beperkt. Indien er een contra-indicatie is voor oxaliplatin kan ECC of CC gegeven worden (epirubicine, cisplatine, capecitabine).

Bij het HER2-positieve adenocarcinoom van de slokdarm heeft het toevoegen van trastuzumab meerwaarde, er wordt dan TCC (trastuzumab, capecitabine, cisplatine) gegeven.

Bij patiënten in een beperkte algehele conditie kan behandeling met alleen capecitabine overwogen worden.

1e lijns behandeling

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open.

Standaardbehandelingen

EOX

Medicament (EOX)

Dosis

Route

Dag

epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 625 mg/m2

p.o.

1-21

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse 4

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

CapOx

Medicament (CapOx)

Dosis

Route

Dag

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse 3

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom, coloncarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

TCC

Medicament (TCC)

Dosis

Route

Dag

trastuzumab

6 mg/kg

(1e gift 8 mg/kg)

i.v.

1

cisplatine

80 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse 4

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom (Her2+)

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

Capecitabine

Medicament

Dosis

Route

Dag

capecitabine

2 d.d. 1250 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse 1

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom, coloncarcinoom, hoofd-hals carcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

ECC

Medicament (ECC)

Dosis

Route

Dag

epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

cisplatine

60 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse 4

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

CC

Medicament (CC)

Dosis

Route

Dag

cisplatine

60 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse 5

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Plaveiselcelcarcinoom slokdarm

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

2e lijns behandeling

De toegevoegde waarde van docetaxel in de 2e lijn is beperkt. Studies laten een mediane verlenging van de overleving zien van ongeveer 6 weken. Bij overgangscarcinomen kan ook behandeling met paclitaxel/ramicirumab worden overwogen (zie hiervoor het maagcarcinoom).

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open

Standaardbehandelingen

Docetaxel 75

Medicament

Dosis

Route

Dag

docetaxel

75 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

10

Emetogeniteitsklasse 2

laag (risico 10-30%)

Indicatie(s)

Slokdarm- en maagcarcinoom, Prostaatcarcinoom

 

Bron(nen)

http://www.oncoline.nl/oesofaguscarcinoom